komfortzóna
ÉLMÉNYEK

Élményprogramjaink elsődleges célja és gyakori velejárója az örömérzet, a felszabadultság és fókuszáltság egy különleges kombinációja, melyet Csíkszentmihályi Mihály “flow” (“áramlat”) néven tett közismertté. A “flow”-ban a tevékenység válik elsődlegessé, elragad minket a teljes átélés élménye és megváltozik az időérzékelés. Mindezek hatására olyan örömérzet jön létre, mely az azt átélő számára minden fáradtságot megér. Az ilyen élmények önmagukban motiváló erőként hatnak, sokszor szinte elvarázsolják az embert. Az örömérzet megélése a személyiségfejlődés szempontjából is rendkívül hasznos. A sikerélmény növeli az önértékelést és a magabiztosságot. Az áramlat megtapasztalása fejlődésre ösztönöz. Élményeink, programjaink azonban nem csupán a “flow”, az örömérzet és felszabadultság megélését célozzák, hanem annak a lehetőségét is magukban hordozzák, hogy a személyiség fejlődése által az életminőségben, viselkedésben és a mindennapi problémák megoldásában is változást, fejlődést tapasztaljunk meg.

TOVÁBB AZ ÉLMÉNYEKRE

tréning
TRÉNINGEK

Tréningjeink -legyenek azok készségfejlesztő, szemléletformáló, személyiségfejlesztő programok- közös jellemzője számos egyéb mellett a résztvevők aktív jelenlétére és hozzájárulására alapozó gyakorlatok és élmények biztosítása, a megoldásfókuszú szemlélet, a tapasztalati helyzetekre épülő folyamatok alkalmazása, valamint a tanultak mindennapokban történő hasznosíthatóságának kiemelt szempontja. Mindezek mellett szakmai elhivatottságunk, lelkesedésünk, állandó fejlődni vágyásunk garantálja programjaink magas színvonalát és a résztvevőink elégedettségét.

TOVÁBB AZ TRÉNINGEKRE